[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
ZIMA NA HORÁCH - podchlazení, omrzliny
Index průvodce » První pomoc v konkrétních situacích - NOVÉ!!!
ZIMA NA HORÁCH - podchlazení, omrzliny

V zimě všichni rádi cestujete do hor. Jako malé děti stavíte sněhuláky, koulujete se, jezdíte na sáňkách. Později se přidají lyže, běžky, snowboardy, ale ten nádherný pocit z čerstvě napadaného sněhu a krásy hor zůstane stejný už po celý život. Zima na horách je ale nejen krásná, ale i nebezpečná. V minulém článku jsme probírali všeobecná rizika při pobytu na horách, v tomto článku se budeme věnovat nebezpečím, která číhají na horách především v zimě, tzn. podchlazení a omrzlinám.

Je dobré na začátek poznamenat, že na horách se velmi rychle mění počasí, v zimě se rychle stmívá, také se daleko snadněji unavíte a vyčerpáte. Pamatujte vždy na teplé oblečení, máte-li možnost, noste nějaké náhradní prádlo s sebou, pamatujte i na pitný režim a dostatečné doplňování energie.

Nezapomínejte, že na sjezdovky nepatří alkohol a pod vlivem alkoholu můžete snáze prochladnout (alkohol roztahuje cévy a tím ztrácíte více tělesného tepla), ztratit zábrany (pod vlivem alkoholu podnikáte sjezdy i tam, kam se střízlivý neodvážíte) a v nejhorším případě můžete zranit někoho jiného.

PAMATUJ: JEDNOTNÉ ČÍSLO na Horskou Službu pro ČR je 1210!

1. Podchlazení (hypotermie)

Příčiny:
- dlouhodobé působení chladu na organismus – nastává celkové snížení teploty těla pod 35°C (např. tonutí, zavalení lavinou, nedostatek oblečení) – podpůrným faktorem pro podchlazení je únava, hlad a žízeň
- tělo není schopné v těchto teplotách udržet v chodu metabolismus a jednotlivé životní funkce

Příznaky:
- třes celého těla (nejprve jen neznatelný, později masivní)
- bledá, studená kůže („husí kůže“), postupně od konečků začíná modrat
- únava, vyčerpání, slabost
- změny chování, halucinace
- zrychlené, mělké dýchání, nehmatný tep
- postupně problémy s mluvením, koordinací, myšlením
- bezvědomí, smrt

První pomoc:
- máte-li možnost, co nejrychleji se přesuňte s postiženým do místa, kde neprší, nesněží a nefouká (ideálně do místnosti)
- vyměňte všechen mokrý oděv, není-li to možné, zajistěte další tepelnou vrstvu (izotermická folie, spacák…)
- podejte teplý a hodně oslazený nápoj, ideálně po doušcích či lžičkách (teplý a sladký nápoj rychle nastartuje výrobu cukru k dodání energie)
- pokud se již postižený není schopen sám hýbat, zajistěte minimální pohyb, odizolujte postiženého od podložky a dobře zakryjte hlavu (vedením do země ztrácí člověk teplo velmi rychle, hlava ho vydává silným sáláním)
- při bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy, zajistěte několikeré vrstvy na i pod postiženého (ideálně kombinace teplé vrstvy a neprodyšné vrstvy opakovaně), zakažte jakýkoli pohyb se zraněným a okamžitě kontaktujte Horskou službu
- při zástavě životních funkcí resuscitujte
- pamatuj: poskytuješ-li první pomoc někomu, kdo se rychle podchladil (tonutí ve studené vodě, proboření do ledu, zával lavinou…) a jeho tělo je studené, má cenu se pokoušet o záchranu co nejdéle. Resuscitace bývá úspěšná i po delší době zástavy!

Izotermická fólie


viz kapitola Bezvědomí se ztrátou vitálních funkcí https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/60.page

2. OmrzlinyPříčiny:
- lokální působení nízkých teplot na kůži či podkoží
- při nízkých okolních teplotách se stáhnou okrajové cévy - prsty, konečky uší, nosu, brady jsou tak ohroženy „popálením“ nízkou teplotou, vznikem puchýřů či odumřením tkáně

Příznaky:
Dělíme podle vzhledu omrzliny (vzhled nám pomůže odhadnout i hloubku zasažené tkáně) na tři stupně:
I. stupeň: pálení, řezání v okrajových částech, kůže je vlivem stažení cév bílá, téměř vosková, při zahřívání bodavě bolí, jedná se o postižení pouze povrchových částí kůže, toto stadium je bez následků
II. stupeň: necitlivost, na kůži se objevují puchýře vyplněné krvavým obsahem, kůže je nažloutlá či nafialovělá
III. stupeň: kůže je necitlivá, vlivem postupné nekrózy černá, dochází k odumření tkání, díky křehkosti se může ulamovat, tato fáze je nevratná, často končí amputací postižených částí

První pomoc:
- postižená místa sterilně kryjte, puchýře nepropichujte
- podejte hodně sladký teplý nápoj
- přesuňte postiženého do budovy či místnosti, není-li to možné, alespoň do závětří, kde nefouká a nesněží
- improvizovaně lze zahřívat ruce v podpaží, nohy na břiše zachránce
- postižená místa nikdy ničím netřete, puchýře vznikají i dlouho poté, co postiženého dostanete mimo zimu
- v případě puchýřů či nekrotické tkáně okamžitě zajistěte převoz do zdravotnického zařízení

3. Oznobeniny

Příčiny:
- pozvolné, opakované a dlouhodobé působení chladu a vlhka
- častější u lidí s poruchou prokrvování končetin a při zvýšeném pocení
- častější u žen

Příznaky:
- červenofialové zabarvení kůže (hlavně na rukou)
- pupínky na kůži, které svědí a pálí při změně teplot

První pomoc:
- diagnózu musí určit lékař
- ochranný oděv na postižené části
- 2xdenně na 20 minut „otužovat“ střídavými koupelemi ruce (teplá voda 3 minuty, studená 1 minutu, teplá 3, studená 1…)
- pokud se současně jedná o špatné prokrvování, pomáhají předepsané léky na rozšíření cév (vasodilatancia)

Prevence důležitá na horách:
- mějte vždy u sebe alespoň jednu izotermickou folii
- nepodceňujte počasí, své síly a schopnosti, vždy někoho informujte, kam jdete a kdy přijdete
- ani v zimě nezapomínejte vydatně jíst a pít, zvláště při sportech
- při jízdě na lyžích či snowboardu nepijte alkohol, za volant také nesednete opilí
- vždy pamatujte na vhodné oblečení, ideální je termoprádlo

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » První pomoc v konkrétních situacích - NOVÉ!!!
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team