[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
DOPRAVNÍ NEHODY - správné zastavení, první pomoc, volání záchranky
Index průvodce » První pomoc v konkrétních situacích - NOVÉ!!!
DOPRAVNÍ NEHODY

Každý rok je na našich komunikacích Policií ČR evidováno zhruba 20 000 dopravních nehod, při kterých jsou usmrceny stovky jejich účastníků. Konkrétně v roce 2012 to bylo 680 mrtvých, o rok dříve dokonce 700 (zdroj: statistika Policie ČR). Uvědomíte-li si, že každý z nás je někdy chodcem, cestujícím, cyklistou, řidičem či spolujezdcem, tzn. účastníkem silničního provozu, je riziko, že se potkáte s nehodou jako účastník, či okolo nehody pojedete, velmi vysoké. Jak se zachovat ve chvíli, kdy se to stane, je tématem tohoto článku.
Pamatujte si, že zajistit bezpečnost v místě nehody a poskytnout první pomoci při nehodě je ze zákona povinné. Pokud první pomoc neposkytnete, vystavujete se trestnímu stíhání, ve kterém Vám může hrozit odnětí svobody až na pět let.
Nezapomeňte také, že při zajišťování místa nehody a poskytování první pomoci jste, pokud je to nezbytné, oprávněni řídit plynulost dopravního provozu (vždy pouze s výstražnou vestou!). Dále je důležité zajistit případné svědky a na místě nehody setrvat do příjezdu všech složek záchranného systému. Při dopravní nehodě je vhodnější volat linku 112 Integrovaného záchranného systému (oproti 155), neboť jsou o nehodě informovány přímo hasiči, policie i záchranka. Vzniká-li na místě nehody jakákoli nebezpečná situace (únik kapalin nebo chemických látek z havarovaných aut, požár atd.), nezapomeňte tuto skutečnost uvést při telefonátu na tísňovou linku.

Vidíte před sebou nehodu?

Zastavte u kraje silnice 50 až 100 metrů za nehodou ve směru Vaší jízdy. Máte-li možnost, je ideální zastavení mimo vozovku. Zapněte blikající výstražná světla. Než opatrně vystoupíte, oblékněte si výstražnou vestu. Vezměte s sebou lékárničku, mobil, výstražný trojúhelník, případně hasicí přístroj. Pokud vznikla na vozovce díky havarovaným vozům nebezpečná situace, umístěte výstražný trojúhelník 50 m před nehodu (na dálnici 100m), cca 1,5 m od krajnice.První, čemu musíte věnovat pozornost po příchodu k autonehodě, je oheň. Pokud požár teprve vzniká, uvidíte vyšlehávající plameny nebo kouř z jasně lokalizovatelného místa. V tomto stadiu je možné požár pomocí ručního hasicího přístroje uhasit a zabránit jeho dalšímu rozvoji. Ovšem pozor, tato fáze je v případě požárů vozidel velice krátká, nikdy nepřeceňujte své možnosti - jako zraněný či mrtvý nikomu nepomůžete. V případě, že hasicí přístroj nevlastníte, je jedinou možností v situaci vznikajícího požáru okamžité vyproštění všech účastníků nehody, u kterých je to možné.
Pokud dojde k následnému rozvoji požáru, je obrovským rizikem vysoká toxicita kouře. Pouhá 3 vdechnutí kouře z hořícího automobilu mohou vést ke ztrátě vědomí. Toto je velice nebezpečné, jak pro samotnou posádku havarovaného vozu, tak pro zachraňující.

V případě, že nevidíte žádné viditelné příznaky vznikajícího požáru, vypněte u havarovaného vozu zapalování a vytáhněte klíčky (snížení rizika následného vzniku požáru), zatáhněte ruční brzdu nebo jinak zajistěte (pokud hrozí další pohyb vraku), uvolněte či přestříhejte bezpečnostní pásy a pokuste se vyprostit postižené.

Zvažte závažnost stavu a první vyprošťujte z auta těžce zraněné – ty, kteří mají masivní krvácení, nedýchají či jsou v bezvědomí a hrozí jim riziko zadušení. Pokuste se zabránit pohybu hlavy zraněného a dbejte, aby nedošlo k rotaci páteře. K vyproštění lidí z aut je velmi účinný Rautekův chvat (viz schéma). Pacienty při vědomí, kteří jsou schopni pohybu, vyzvěte, ať vystoupí, zajistěte, aby je někdo hlídal (hrozí, že odejdou z místa nehody z důvodu traumatického šoku).Pacienty zaklíněné v havarovaném voze musí vyprostit hasiči, pokud je to možné, udržujte je při vědomí.
Pokud je zraněné dítě či těhotná žena, ošetřujte je přednostně!POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

Důležitá rozhodnutí:

Zastavte krvácení! Vidíte hodně krve? Hledejte zdroj a pokuste se krvácení zastavit. V případě tepenného krvácení pacient do dvou minut umírá. Masivní krvácení zastavte tlakem prstů, tlakovým obvazem, škrtidlem.
(viz kapitola KRVÁCENÍhttps://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/35.page)

Resuscitujte! Jestliže zraněný po vytažení z vozu nedýchá, stlačujte hrudník oběma rukama uprostřed hrudní kosti v rytmu písničky „Rolničky, rolničky“. Nepřestávejte až do obnovení funkcí či převzetí pacienta lékařem. U dětí zahajujete resuscitaci pěti vdechy, pak jednou rukou nebo dvěma prsty uprostřed hrudní kosti masírujte. Střídejte masáž a dýchání v poměru: 30 stlačení, 2 vdechy.
(viz kapitola BEZVĚDOMÍ SE ZTRÁTOU VITÁLNÍCH FUNKCÍ / RESUSCITACE https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/60.page)

Zabraňte zadušení! Zraněný v bezvědomí, který pravidelně dýchá je ohrožen zapadnutím kořene jazyka a zadušením. Odstraňte proto z úst volně ležící předměty, šetrně zraněnému zakloňte hlavu tlakem na čelo a bradu, kontrolujte dýchání (po dobu 10 sekund), pokud normálně dýchá, uložte ho do zotavovací polohy (na boku se zakloněnou hlavou). Máte-li podezření na vnitřní krvácení nebo se obáváte zlomeniny páteře, pak postiženého do této polohy neukládejte, pouze zajistěte dýchací cesty proti udušení záklonem hlavy.
(viz kapitola BEZVĚDOMÍ PROSTÉ / ZOTAVOVACÍ POLOHA https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/62.page)

Předejděte šoku! Pokud je pacient v šoku (slabě hmatný tep, zrychlené povrchní dýchání, bledost, studený pot, žízeň, zima), položte ho na záda, přikryje fólií, uklidněte ho, a ošetřete mu všechna zranění. Nedávejte mu pít, pouze svlažujte rty. Nepodávejte žádné léky.
(viz kapitola ŠOK https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/36.page)


Ošetřete ostatní poranění: zafixujte a chlaďte zlomeniny, chlaďte popáleniny, očistěte, ošetřete a ovažte všechny rány, na zraněné neustále mluvte, řekněte jim, že lékař je již na cestě, popisujte vždy, co a proč děláte …

Zavolejte pomoc (nevolejte dřív, než dokážete odpovědět na otázky):

Kde jsem? – dálnice: uvádíte číslo dálnice, kilometr a směr, kde se nehoda odehrála (např. D5 směrem na Prahu, 86 km), silnice II a III třídy: číslo silnice a poslední projetá ves či město, ve městech hledejte číslo na lampách veřejného osvětlení, číslovány jsou také všechny železniční přejezdy a mosty, máte-li navigaci, uveďte GPS souřadnice

Co se stalo? – u dopravní nehody vždy specifikujte i počty a druhy dopravních prostředků (např.: sražení chodce autem na přechodu, nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta, nehoda vlaku a autobusu…)

Kolik je postižených a jaká mají zranění? - specifikujte přibližný věk, pohlaví a Vámi diagnostikovaná zranění (např.: jsou tu tři zranění – dítě, asi 6 let, při vědomí, pláče, asi zlomená ruka, žena, asi 30 let, v bezvědomí, dýchá, poraněná hlava, muž, 65 let, zástava, probíhá resuscitace)

Hrozí nějaké jiné riziko? – uvádějte únik kapalin z havarovaných aut, kouř, zápach, oheň, špatně přístupný a nebezpečný terén, nehodu s rizikem úniku chemických látek či jakékoli komplikace, které Vám ztěžují poskytování první pomoci

Uveďte své jméno a telefon. Nezavěšujte dřív, než vás vyzve operátor!

Počkejte na místě nehody do příjezdu záchranných složek. Stále přitom kontrolujte stav zraněných.

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » První pomoc v konkrétních situacích - NOVÉ!!!
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team