[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU (TRAUMATOLOGIE) - příčiny, příznaky, první pomoc
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
PORANĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU (TRAUMATOLOGIE)

Pod tato poranění zahrnujeme všechny úrazy, které se týkají poranění tkání, vazů, šlach, kloubů či kostí. Nejčastější jsou při sportování, ukvapeném běhu či chůzi, při pádech či autonehodách, důležitým faktorem je i únava či vyčerpání. Měli jste někdy výron kotníku? Nebo zlomenou ruku? Tak i tato zranění patří do této kategorie. Nejlepší a nejúčinnější první pomoc je znehybnění a chlazení. Působí totiž v tomto případě především proti bolesti a druhotně proti možnému dalšímu poranění.

1. Poranění vazů

Při těchto zraněních dojde k poranění vazů a šlach, nejsou poškozeny klouby či kosti. Zranění bývá dosti bolestivé a omezuje či zcela znemožňuje některé pohyby. Vzniká při sportech, prudkém propnutí kloubu (koleno, rameno) či při soustavném namáhání vazů.

Příznaky:
- modřiny (hematomy), otoky, ztráta funkce končetiny

Příčiny:
- poranění šlach (natržení, přetržení)

První pomoc:
- fixace, chlazení
- zvednutí končetiny omezí otok
- zajistíme odborné ošetření na ortopedii či úrazové chirurgii

2. Poranění kloubů

K tomuto zranění dochází nejčastěji při sportech, pádech, špatném došlápnutí či extrémním namáháním kloubů. Pravidlem je velká bolestivost, otoky a ztráta funkčnosti dané končetiny.
Vykloubený kloub se NIKDY nesnažte vracet zpět!

Příznaky:
- podvrtnutí (distorze) - bolestivost, otok, omezení hybnosti, modřina
- vykloubení (luxace)- končetina v nepřirozené poloze, bolestivost, otok, hematom (modřina)

Příčiny:
- podvrtnutí (distorze) - hlavice kloubu se vychýlí a vrací se zpět – současně se poškodí i vazy
- vykloubení (luxace) - hlavice kloubu zůstává mimo kloubní jamku (nejčastěji ramenní a kolenní kloub), postižená končetina pruží a nejde navrátit do původní polohy

První pomoc při podvrtnutí:
- fixace poraněné končetiny
- na malé klouby lze použít elastické obinadlo
- chlazení a zvednutí končetiny (omezení otoků)
- odvoz na odborné ošetření na ortopedii či úrazovou chirurgii

První pomoc při vykloubení:
- končetinu nenapravujete, pouze chladíte
- s poraněnou končetinou pokud možno nehýbat
- fixace končetiny ve vynucené poloze - tzn. v takové poloze, v jaké je vymknutý kloub i celá končetina, v této poloze také bude zranění nejméně bolet
- chlazení poraněného kloubu, zajištění odvozu sanitkou (často nutný chirurgický zákrok)

3. Zlomeniny kostí (fraktury)

Vznikají přímým působením síly na kost, při pádech, nárazech aj. V závislosti na příčině rozlišujeme zlomeniny traumatické (poškození dříve zdravé kosti), patologické (poškození nemocné kosti) a únavové (poškození zdravé kosti vlivem neustálého namáhání). Podle porušení kůže dělíme na zlomeniny otevřené a zavřené.

Příznaky:
- jasná a viditelná deformace končetiny
- otevřená zlomenina (porušení kožního krytu a viditelná kost v ráně)
- nepřirozená pohyblivost v místě zlomeniny
- krepitace (zvuk podobný praskání sněhu pod botami)
- bolestivost, otok, hematom (modřina), ztráta funkce končetiny

Příčiny:
- porušení celistvosti kosti působením hrubé vnější síly
- kostní onemocnění (cysta, nádor…)
- sportovní poranění (stress zlomenina) – únava a časté přetěžování, nedostatek relaxace – nejčastěji nohy (zánártní kosti)

Komplikace:
- vnitřní krvácení a rozvoj šoku – především u zlomeniny pánve, stehenní kosti a pažní kosti (tzv. dlouhé kosti)
- tuková embolie (u 60% zlomenin dlouhých kostí) – nastupuje pomalu, do 12 hodin až tří dnů po úrazu – ucpání cévy tukovými buňkami vyplavenými z kostní dřeně
- poranění cév, nervů a šlach
- infekce – především u otevřených zlomenin
- zlomenina páteře, lebky – možné druhotné poranění CNS (centrální nervové soustavy)
- zlomeniny žeber – častý pneumotorax (zlomené žebro propíchne plíci, která následně zkolabuje), zlomeniny žeber vlevo dole poškozují slezinu, vpravo dole játra

První pomoc:
- narovnání končetiny mírným tahem a protitahem (nutné pro kvalitní znehybnění končetiny)
- dokonalá fixace - fixujete kloub nad a pod zlomeninou (předcházíte riziku embolie)
- otevřená zlomenina (možné poranění cév – krvácení a poranění nervů) - dodržení sterility (nebezpečí infekce), při masivním krvácení použít škrtidlo, fixujte obložením i vyčnívající kost, sterilně kryjte ránu
- u zlomenin dlouhých kostí (pánev, stehno, paže) je velmi častý rozvoj šoku - provádíte protišoková opatření! - viz kapitola ŠOK - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/36.page
- chlazení poraněné oblasti (vhodný např. syntetický led ve spreji, gelové chladící polštářky, led…)
- zajištění odborného ošetření na ortopedii či úrazové chirurgii
- u zlomenin dlouhých kostí volejte vždy rychlou záchrannou pomoc

Druhy zlomenin:

1. Zlomenina ruky, lopatky, klíční kosti - znehybnění: závěs do trička
2. Zlomeniny žeber – ošetření: poloha v polosedě s opřeným hrudníkem nebo uložení na bok na poraněnou stranu (zdravá strana hrudníku tak není utlačována a zvládne dostatečně okysličit tělo, položení na poraněnou stranu hrudníku pomáhá fixaci zlomenin)
3. Zlomenina pánve - ošetření: stažení pánve prostěradlem či dekou, položit do polohy obrácené židle (postižený leží na zádech, nohy ohneme v kyčlích i kolenou o 90°) - často v praxi nefixujete pro velkou bolestivost, vždy provádějte protišoková opatření!

4. Zlomenina stehenní kosti - ošetření: protišoková opatření, fixace (znehybnění) nejlépe pomocí přivázání ke zdravé končetině (měkce obložte místa dotyku: kolena, kotníky)
5. Zlomenina bérce (holenní a lýtková kost) – zlomenina holenní kosti je často otevřená, zlomenina lýtkové kosti může zůstat i nepoznaná - první pomoc: znehybnění nohy pomocí druhé, zdravé končetiny - přivážete nohy k sobě jako u zlomeniny stehenní kosti
6. Zlomenina kotníku, zánártí a prstů nohy - do odborného ošetření lze fixovat v pevné botě

4. Zlomenina páteře

Příznaky:
- napoví mechanismus úrazu (předpokládat vždy u pádů z výšky, autonehod a skoků do vody)
- bolestivost, či úplná ztráta citlivosti v části těla
- zduření, otok v místě zlomeniny
- při porušení míchy poruchy hybnosti a citlivosti končetin, ochabnutí svěračů (pomočení, pokálení), u mužů dlouhotrvající bolestivá erekce (priapismus)

Příčiny:
- vzniká při pádu z výšky na nohy nebo hlavu, prudké ohnutí páteře vpřed nebo vzad
- „šlehnutí bičem“(Whiplash Injury) - pohyb hlavy a krku dopředu a dozadu při prudkém nárazu (časté u autonehod, prudkém brzdění v autobusech či vlacích), hlava a krk se prudce zavlní jako při šlehnutí bičem
- skok do neznámé vody
- nejčastější (56%) u autonehod

První pomoc:
- co nejšetrnější či žádná manipulace, netahat za ruce a nohy - zabránit poškození míchy
- ideální manipulace v 5-7 zachráncích
- zajistit fixaci krční páteře - pokud nemáte krční límec, použijte improvizace: složíte noviny na výšku krku postiženého (měříte od brady k ramenům) a zabalíte je do šátku - vzniklý límec položíte okolo krku postiženého zepředu a cípy šátku mu zavážete za krkem
- fixovat celé tělo na pevné podložce – např. na vysazené dveře
- tepelný komfort, ošetření přidružených poranění
- v případě bezvědomí či nutnosti resuscitace – pouze držíte záklon hlavy a někdo druhý resuscituje (pokud jste sami, resuscitujete běžným způsobem – bez ohledu na podezření zlomeniny páteře)
- vždy zajistíte příjezd rychlé záchranné pomoci

5. Kompartment syndrom

Stav, který je způsoben zvýšením tlaku v jasně ohraničeném prostoru (kompartmentu - např. mezi svalem a kostí). Postupný nárůst tlaku ve svalu způsobí jeho otok a zaškrtí vnitřní cévy. Důsledkem je nedokysličení oblasti a po určité době (řádově 2-12 hodin) dochází k odumření tkání následkem nedostatku kyslíku. Zvýšení tlaku může způsobit vnitřní zranění (krvácení, popáleniny), vnější tlak na poraněnou část (těsný obvaz, špatná sádra), u mladých sportovců se, vlivem zvýšeného objemu svalů po cvičení, může objevit chronický kompartment syndrom.

Příznaky:
- velký otok, napnutá, zarudlá pokožka
- silná bolest, nefunguje úlevová poloha ani analgetika
- porucha motoriky, končetina je necitlivá
- v případě těžkého poranění selhávají ledviny (z poškozených svalů se uvolňuje myoglobin, který způsobí jejich selhávání)

Příčiny:
- popáleniny – v místě popálenin uniká krevní plazma do tkání, zvyšuje tlak uvnitř tkání, vzniká otok
- vnitřní krvácení – tkáně jsou silně prokrveny, natékají
- záněty
- těsný obvaz či sádra
- rozsáhlé celoplošné jizvy
- časté zatěžování svalů a jejich zvětšený objem po cvičení (sportovci – chronický kompartment syndrom)

První pomoc:
- postiženou končetinu znehybněte a chlaďte, okamžitě zajistěte převoz na odborné vyšetření (nutný chirurgický zákrok – fasciotomie)

6. Crush syndrom

Syndrom ze zavalení – systémové selhání organismu po vyproštění z nějakého závalu (zemina, písek, sutiny). Při zasypání dochází k zavalení různých částí těla. Na tyto části je vyvíjen ohromný tlak, který způsobí zaškrcení a rozmačkání svalů, kůže a nervů, ve kterých není zachován krevní oběh. Z poškozených svalů se uvolňuje myoglobin, laktát a draslík. Tyto látky se po vyproštění pacienta rozlijí do krevního oběhu a způsobí selhání ledvin (myoglobin, laktát) a selhávání srdce (draslík).

Příznaky:
- nejprve nevýrazné: malé otlaky, zarudnutí, otoky
- na kůži mohou být puchýře s čirým či krvavým obsahem
- později celkový otok, vlivem působení zplodin ze zavalených končetin (draslík, myoglobin, laktát) selhávají ledviny, objevují se poruchy srdečního rytmu, svalová slabost
- poruchy vědomí až bezvědomí

Příčiny:
- závaly v dolech
- sesuvy půdy po povodních – zavalení zeminou
- zborcení budovy a zasypání sutinami
- výbuchy, zemětřesení
- výkopové práce

První pomoc:
- okamžité zajištění rychlé záchranné pomoci (volejte 112 – nutný zásah hasičů)
- vyproštění:
    - v případě vyprošťování vlastními silami, pokud jsou zavaleny pouze končetiny, tyto končetiny před vyproštěním zaškrťte (zabráníte tím selhání ledvin)
    - při větších závalech vyčkejte příjezdu hasičů a rychlé záchranné služby
- fixace a chlazení končetin (v případě vyproštění)
- ošetření všech přidružených poranění

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team