[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
ZÁVAŽNÉ INTERNÍ STAVY - příznaky, příčiny, první pomoc, tipy
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
ZÁVAŽNÉ INTERNÍ STAVY

V této kapitole se dozvíte o nečastějších onemocněních, které mohou způsobit prudké zhoršení zdravotního stavu.

Vznikají náhle na základě předchozího onemocnění či dlouhodobé nemoci, nesprávného braní léků, stresu a vypětí či špatné životosprávy. Současně se jedná o situace, ve kterých se také s potřebou zásahu první pomocí nejpravděpodobněji setkáte, především pak u svých známých či příbuzných. Je proto dobré nejen příznaky zhoršující se nemoci rozpoznat, ale i umět správně pomoci.

1. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDUPříznaky:
- prudká, palčivá bolest za hrudní kostí, bolest může vystřelovat do čelistí, rukou a zad
- po uklidnění a posazení pacienta bolest přetrvává
- malátnost, slabost, dušnost
- úzkost, strach o život
- bledá a zpocená kůže
- náhlý kolaps nebo srdeční slabost (srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve k řádnému okysličení organismu - projevuje se zvýšenou únavou a dušností)

Příčiny:
- ucpání srdeční tepny krevní sraženinou (prasklé aterosklerotické pláty, úraz) či vzduchovou bublinou (potápění)
- nedokysličení části srdečního svalu vlivem ucpání tepny
- závažnost stavu závisí na velikosti ucpané cévy a oblasti, kterou vyživuje
- rizikové faktory pro vznik infarktu: věk nad 40 let, nadváha, vysoký krevní tlak, kouření, stres, dědičnost, vysoký cholesterol, málo pohybu

První pomoc:
- přísný tělesný klid, poloha v polosedu, jestliže je to možné, se zapřenými zády (záda zapřeme o zeď v oblasti lopatek)

- přívod vzduchu, uvolnění oděvu
- zákaz pití, jídla, kouření, alkoholu, uklidnění postiženého
- nechte postiženého rozkousnout acylpyrin – působí proti srážlivosti krve
- užívá-li nitroglycerin, dáme 1 tabletu pod jazyk či vstříkneme do úst nitroglycerinový spray
- kontrola životních funkcí, případně resuscitace
- volejte co nejrychleji sanitku - rychlost převozu na kardiologické oddělení je rozhodující pro úspěšné uzdravení postiženého (ideální dojezd do odborného zařízení je do 3 hodin od prvních příznaků infarktu)

TIP:
Pokud pacienta posadíte a uklidníte a bolesti na hrudníku ustupují, až úplně vymizí, jedná se pouze o záchvat anginy pectoris (forma ischemické srdeční choroby) a pacient by měl po zklidnění příznaků navštívit svého kardiologa, u závažnější bolesti raději zavolejte záchrannou službu.

2. STAVY NÁHLÉ DUŠNOSTI

Příznaky:
- potíže při výdechu (zúžení dolních dýchacích cest), dech je povrchní
- cyanóza (promodrávání koncových částí těla v důsledku nedostatku kyslíku)
- úzkost
- kašel (u dětí „štěkavý“, u astmatu sípavý)

Příčiny:
- astma (bronchiální)
- laryngitida (zánět hrtanu), epiglotitida (zánět hrtanové příklopky) - hrozí u dětí, rychlé zhoršení zdravotního stavu (nejčastěji v noci), dušnost při nádechu i výdechu (otok)

První pomoc:
a. ASTMA
- poloha v polosedě s fixací horních končetin (například u stolu se zapřenými lokty o desku)
- přívod čerstvého vzduchu, uvolnění oděvu, tělesný klid
- podání léků (inhalační spray)
- podpůrné nebo umělé dýchání

b. LARYNGITIDA, EPIGLOTITIDA
- chladný, vlhký vzduch (při teplém počasí lze otevřít mrazák a vdechovat vzduch z mrazáku)
- studený obklad na krk, nikdy nepokládat dítě do lehu, poloha v polosedu v náručí
- pokud již dítě podobné onemocnění prodělalo a máte-li doma léky, podejte je (kortikoidy v čípku)
- dítě uklidněte, zajistěte příjezd lékaře domů, při závažném stavu okamžitě přivolejte záchrannou pomoc

3. DIABETES

- porucha vylučování hormonu inzulínu – kolísání hladiny krevního cukru
- inzulín produkuje slinivka břišní a umožňuje vstup glukózy (krevní cukr) do buněk, snižuje množství cukru v krvi, zvyšuje ukládání tuků
- při diabetu se pacient léčí dietou, případně injekčním podáváním inzulínu
- pokud při podezření na diabetický záchvat podáte cukerný roztok, je to nejlepší, co můžete udělat – u hypoglykemie pomůže, u hyperglykemie neuškodí

První pomoc:
- při bezvědomí – pátrat po průkazu diabetika, zotavovací (stabilizovaná) poloha (viz. kapitola BEZVĚDOMÍ PROSTÉ / ZOTAVOVACÍ POLOHA - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/62.page), kontrola životních funkcí
- při vědomí podáte rychlý zdroj glukózy (nejlépe v teplém roztoku – lepší vstřebávání), po 30 minutách opakujete
- volejte záchrannou službu

a. HYPERGLYKEMIE

Příznaky:
- z dechu postiženého je cítit aceton – pozor na záměnu s opilostí!
- malátnost, slabost, zvracení
- teplá a suchá kůže
- ospalost až bezvědomí (méně časté)
- žízeň, zrychlený a slabý puls

Příčiny:
- vysoká hladina krevního cukru, vzniká dlouhodobě, plíživě, často se jedná o první příznak cukrovky

b. HYPOGLYKEMIE - častější případ – často způsobeno dietní chybou diabetika

Příznaky:
- vyčerpání, slabost, hlad
- bušení srdce, silný a zrychlený tep
- studená kůže, pot po těle
- třes končetin
- zmatenost, desorientace, případně poruchy vědomí

Příčiny:
- nízká hladina cukru v krvi

TIP:
Pokud u postiženého najdete průkaz diabetika, co nejrychleji podejte cukerný roztok, je-li pacient dosud při vědomí. Hypoglykemie a hyperglykemie je v terénu těžké rozpoznat, podáním cukru nikdy u diabetika neublížíte.

4. NÁHLÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (MOZKOVÁ MRTVICE – IKTUS)Příznaky:
- poruchy hybnosti končetin, smyslového vnímání, čití (poruchy vnímání doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu)
- vady výslovnosti, hybnosti mimického svalstva („pokleslý koutek“)
- poruchy vyjadřování a slovní zásoby
- prudká bolest hlavy
- jsou-li postiženy mimické svaly v obličeji, postižený slintá
- bezvědomí, poruchy dechu a tepu
- příznaky jsou závislé na velikosti postižené mozkové tkáně a na místě lokalizace

Příčiny:
- ucpání mozkové cévy s následným nedokysličením mozku (jako u infarktu)
- méně často prasknutí cévy s krvácením do mozku a následnou destrukcí mozku (krevní sraženina utlačuje mozek)
- rizikové faktory pro vznik mrtvice: rozčilení, stres (pozitivní i negativní), fyzická zátěž, vysoký věk, vysoký krevní tlak aj.

První pomoc:
- snaha o zachování úplného tělesného a duševního klidu (omezit pacientovy slovní i fyzické projevy)
- v bezvědomí zotavovací (stabilizovaná) poloha, případně resuscitace
- při vědomí – poloha na zádech s vypodloženou hlavou, zajistíte čerstvý vzduch, nedáváte nic jíst, pít, nepodáváte léky – postižený často není schopen polykat
- rychlé přivolání záchranné služby – rychlost převozu na iktovou jednotku (iktus=mrtvice) je rozhodující pro úspěšné uzdravení postiženého (ideální dojezd do odborného zařízení je do 3 hodin od prvních příznaků mrtvice)

5. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

Příznaky:
- bolest různé lokalizace a intenzity, tvrdé břicho, bolestivé při doteku
- postižený v úlevové poloze na boku, je schvácený, úzkostlivý, zpocený, může zvracet
- je-li přítomno vnitřní krvácení – rozvoj šoku

Příčiny:
- záněty (apendicitis, zánět vaječníků)
- koliky (žlučník, ledviny – kameny)
- perforace vředu (žaludeční, dvanácterníkový)
- náhlá střevní neprůchodnost
- akutní gynekologické příhody (potrat, mimoděložní těhotenství)
- protržení (perforace) střev - vzniká zánět pobřišnice v desítkách minut až hodin – záleží na místě perforace

První pomoc:
- postiženého necháte v úlevové poloze na boku (viz. kapitola PORANĚNÍ BŘICHA - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/68.page), případně na zádech s podložením nohou tak, aby se paty nedotýkaly podložky
- protišoková opatření, nedáváme nic jíst, pít
- na břicho nikdy nedáváte studené obklady! (zastření příznaků)
- kontrola životních funkcí, uklidnění postiženého
- zajištění záchranné služby

6. KŘEČOVÉ STAVY

- křeč je projev dráždění, onemocnění či poruchy centrálního nervového systému (CNS)

Příznaky:
- napětí svalů, tělo může být v oblouku, křeče jen několik sekund (tonické křeče)
- záškuby končetin, svalů obličeje, postižený s sebou zmítá – hrozí poranění při pádu a o předměty (klonické křeče)
- kombinace předchozích - nejčastěji u epilepsie (tonicko-klonické křeče)
- po křečích následuje často bezvědomí

Příčiny:
- úraz – např.: poranění hlavy, úraz elektrickým proudem, přehřátí, dušení
- interní onemocnění – např. epilepsie
- náhle vzniklé - mrtvice, infekce CNS (tetanus, vzteklina), diabetes, snížení hladiny kalcia v krvi (neurotické stavy)
- febrilní křeče – u dětí kojeneckého a batolecího věku (do 4 až 6 let) – při prudkém vzestupu teploty nad 38°C

První pomoc:
- odstranění příčiny vzniku křečí - vypnutí proudu, čerstvý vzduch, chlazení (technická první pomoc)
- při bezvědomí zotavovací (stabilizovaná) poloha a kontrola všech životních funkcí
- křeče násilím netlumíte, jen odstraníte předměty, o které hrozí poranění
- při prudkém a delším záchvatu voláte záchrannou službu

a. FEBRILNÍ KŘEČ:
- šetrné fyzikální chlazení (chladné nápoje, koupel ve vodě, kterou pomalu zchlazujeme slabým proudem studené vody), dítě necháme ležet nahé v postýlce (přikryté)
- podáme paracetamol v čípku dle váhy dítěte (50mg/kg), voláme sanitku

b. EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT:
- křeče netlumíte, nic nevkládáte do úst
- odstraníte předměty, o něž hrozí poranění (v terénu je vhodné vypodložení hlavy např. svetrem, bundou…)
- po odeznění křečí ukládáte do zotavovací (stabilizované) polohy, kontrolujete životní funkce
- ošetříte možná přidružená poranění vzniklá při pádu a voláte sanitku

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team