[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
OTRAVY (INTOXIKACE) - příčiny, příznaky, první pomoc
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
OTRAVY (INTOXIKACE)

Nejčastěji vznikají záměnou, omylem, a jedná-li se o alkohol, drogy či sebevražedný úmysl pak vlastním přičiněním. Jako univerzální protijed na všechny otravy můžete použít roztok 1l vody s rozpuštěnými 10-20 tabletami živočišného uhlí. V případě sebevražedného jednání je velice důležité zajistit tuby a krabičky od léků. Otravy ohrožují základní životní funkce a jsou jednou z nejčastějších příčin bezvědomí, do organismu se mohou dostat několika způsoby (brány vstupu):
- zažívací trakt (jídlo, léky) a dýchací cesty (inhalace)
- kůže a spojivky
- nitrožilně – drogově závislí

Příčiny:
- vniknutí cizorodé látky (jedu) do organismu
- vznikají náhodně, neúmyslně nebo sebevražedným úmyslem či zneužíváním drog a nadměrným požitím alkoholu

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVÁCH VŠEOBECNĚ

1. Postižený v bezvědomí
- uvolnění a vyčištění dýchacích cest (kontrola ústní dutiny, záklon hlavy), kontrola základních životních funkcí
- zotavovací poloha a stálá kontrola životních funkcí - viz kapitola bezvědomí - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/62.page
- v případě potřeby zahájení resuscitace
- co nejrychlejší přivolání rychlé záchranné pomoci
- Nikdy se nepokoušíte u bezvědomí vyvolat zvracení!

2. Postižený při vědomí
- rychlé orientační vyšetření (kůže, zornice, chování, křeče, základní životní funkce)
- zjistit KDY, CO, V JAKÉM MNOŽSTVÍ postižený požil
- při otravě alkoholem a léky vyvoláme zvracení: 2dl teplé vody + 2 lžíce soli
- pokud je podezření na požití chemikálie či neznáte původ otrávené látky, raději zvracení nevyvoláváme (z důvodu možného poleptání sliznic), pouze podáme neutralizační roztok (po požití kyseliny dáme vypít postiženému roztok 2 dl vody a 2 lžic jedlé sody, při požití louhu je nejlepší voda a šťáva z citronu, při inhalaci je nutné zajistit čerstvý vzduch a podpůrné dýchání, po požití nafty či benzínu je antidotum (protijed) parafinový olej, pokud jej nemáte, alespoň rostlinný olej)

Nejčastější typy otrav:

1. OTRAVA OXIDEM UHELNATÝMPříznaky:
- lehká otrava: bolest hlavy, poruchy zraku, zvracení, závratě
- střední otrava: lehčí poruchy vědomí, zrychlený tep a dýchání, bledost, studený pot
- těžká otrava: bezvědomí, široké zornice, nepravidelné dýchání, třešňově červená kůže

Příčiny: přesycení organismu oxidem uhelnatým – vzniká při hoření při nedostatku kyslíku (karma, výfuk) - váže se až 220x lépe na krevní barvivo a vytěsňuje kyslík, vzniká karbonylhemoglobin. Oxid uhelnatý brání tomu, aby se na hemoglobin vázal kyslík. To má za následek narušení zásobování tkání kyslíkem.

První pomoc:
Vždy zajistit odsun pacienta na čerstvý vzduch a lékařské ošetření, v případě potřeby provádíte podpůrné dýchání nebo resuscitaci - protože postižený vždy trpí nedostatkem kyslíku resuscitujete v poměru 30:2!- třicet stlačení hrudníku a dva vdechy - viz kapitola resuscitace - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/60.page
Voláte rychlou záchrannou pomoc - nutná léčba v nemocnici – v závažných případech otravy se užívá hyperbarické komory (přetlaková komora, ve které se pacientovi aplikuje kyslík pod velkým tlakem)

2. OTRAVA ALKOHOLEM

ZÁVAŽNÁ je alkoholová otrava u dětí, která může probíhat atypicky a může být závažná již při daleko menších hladinách než u dospělého. Také kombinace alkoholu s tlumícími léky je zvláště nebezpečná, neboť tlumivé účinky alkoholu a léků se navzájem posilují.

Příznaky:
- lehká otrava: euforie, ztráta zábran, životní funkce zpomaleny, prokrvení periferie - ztráta tělesného tepla
- střední otrava: poruchy rovnováhy, koordinace a smyslů, snížené vnímání bolesti
- těžká otrava: zmatenost, poruchy vědomí až bezvědomí, poruchy dechu i oběhu, zvracení (hrozí vdechnutí zvratků)

Příčiny: předávkování organismu alkoholem

První pomoc:
- kontrola dýchání - v případě zástavy oběhu zahájit resuscitaci
- postižený dýchá dostatečně, ale nelze jej vzbudit - uložíme jej do zotavovací polohy na boku, kontrolujete životní funkce do příjezdu sanitky - viz kapitola bezvědomí - https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/62.page
- zavolat rychlou záchrannou pomoc - je nutné mít na paměti, že postižený může mít ještě v žaludku značné množství alkoholu, které se neustále vstřebává a tím může být otrava prohlubována
- u postižených, kteří jsou při vědomí, se snažíte vyvolat zvracení, abyste zamezili dalšímu vstřebávání alkoholu ze žaludku (vypitím většího množství teplého solného roztoku a podrážděním krku)
- vždy u postižených udržujte tepelný komfort (při otravě alkoholem jsou velké ztráty tělesného tepla)

3. OTRAVA ETYLENGLYKOLEM
(Etylenglykol - nemrznoucí směs do chladičů - u nás nejčastěji Fridex)
SMRTELNÁ DÁVKA: 100 ml

Příznaky: zpočátku stejné jako u otravy alkoholem, poté křeč a koma

Příčiny: požití etylenglykolu - nejčastěji omyl (záměna lahví)

První pomoc:
- co nejrychleji podáte tvrdý alkohol 50-60 ml (protijed na etylenglykol)
- nevyvolávat zvracení!
- voláte rychlou záchrannou pomoc

4. OTRAVA DOMÁCÍMI CHEMIKÁLIEMI

Příznaky:
- zabarvená, popálená či poleptaná sliznice v ústech
- otok krku a trávicích cest
- přidružené příznaky (slinění, rozlitá láhev či rozsypaná chemikálie, žízeň, zvracení, bezvědomí…)

Příčiny: požití chemikálie (záměna u děti / sebevražda - dospělí)

První pomoc:
- nevyvolávat zvracení - hrozí protržení stěny zažívacího traktu a následné komplikace
- podat neutralizační roztok (znáte-li složení chemikálie), jinak pouze vodu na rozředění chemikálie
- co nejrychleji voláme záchrannou službu

5. OTRAVA HOUBAMI


Muchomůrka jízlivá / Muchomůrka zelená

Příznaky: smrtelné otravy u muchomůrky zelené, jízlivé a jarní:
- 1. fáze - nevolnost, slabost, malátnost, průjem, zvracení – objevuje se až 8-12 hodin po požití
- klidová fáze - relativní uklidnění, zmírnění bolestí, ustává nevolnost – cca 1 den
- 2. fáze - poškození jater, ledvin a srdce - neléčená a nepoznaná otrava = smrt

Příčiny: otrava muchomůrkou zelenou, jízlivou a jarní

První pomoc:
- vyvolávat zvracení má smysl jen těsně po požití hub
- co nejdříve od propuknutí potíží vyhledejte odborné ošetření, případně volejte rychlou záchrannou pomoc

Nejčastější jedovaté houby:
- Muchomůrka jízlivá: Je smrtelně jedovatá! Muchomůrka jízlivá je zaměnitelná především za žampiony, patří mezi tzv. faloidní muchomůrky (obsahuje faloidin způsobující selhání ledvin)
- Muchomůrka zelená: Nejjedovatější houba u nás! Nejčastěji zaměňována v mládí za žampiony, bedly či holubinky. Ke smrtelné otravě stačí jedna plodnice!
- Muchomůrka jarní: Smrtelně jedovatá, zaměnitelná s žampiony, roste pod listnatými stromy, u nás nebyl prokázán její výskyt

Ostatní jedovaté houby, které naleznete v našich lesích: Muchomůrka tygrovaná a červená, čechratka podvinutá, čepičatka jehličnanová, pavučinec plyšový, ucháč obecný, vláknice začervenalá, závojenka jarní, závojenka olovová, pečárka zápašná

6. OTRAVA LÉKYPříznaky: halucinace, představy, fantazie, případně bezvědomí, následuje útlum dechu a oběhu (nejčastěji sebevražedný úmysl psychofarmaky - sedativa, barbituráty)

Příčiny: požití většího množství léků - děti (nešťastná náhoda), ostatní (sebevražedné jednání)

První pomoc:
- v bezvědomí zotavovací poloha a kontrola životních funkcí, případně resuscitace
- při vědomí vyvoláme zvracení solným roztokem
- zajištění tub od léků, krabiček, lahví, eventuelně zvratků k toxikologickému vyšetření + zápis okolností otravy
- voláme sanitku

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » Rozšířená první pomoc
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team