[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
Selhání ledvin (renální insuficience)
Index průvodce » Chronická onemocnění
Selhání ledvin (renální insuficience)

Selhání ledvin neboli renální insuficience je závažné onemocnění, kdy ledviny ztrácejí svou schopnost vylučovat odpadní látky, a tím dochází k hromadění těchto látek v těle. Ty pak působí toxicky na ostatní orgány a může dojít až k ohrožení života. Často je však omezena i schopnost vylučovat vodu z organismu. Velmi nebezpečnou situací se stává např. hromadění vody v plicích, což může bezprostředně ohrozit život pacienta.

Rozlišujeme dva základní typy selhání. Akutní, kdy dochází v první fázi k snížené tvorbě moči, která následně přechází naopak ke zvýšené tvorbě. Poté nastupuje náhlá změna její barvy (červená, červenohnědá, růžová), může se v ní objevit pěna (důsledek vylučování bílkovin). Dalšími projevy jsou bledá kůže, bolesti hlavy, otoky a přibírání na váze (v důsledku zadržování vody v těle), nevolnost, zvracení, svalová slabost a křeče, v krajních případech může pacient skončit v kómatu. Je třeba vyhledat okamžitě lékařskou pomoc, jinak dochází k otoku plic, přetížení srdce a s tím souvisejícímu srdečnímu selhání. Tento typ je většinou vyvolán nějakým jiným onemocněním (např. náhlou poruchou prokrvení ledvin, šokem, infekcí, oběhovým selháním, ztrátou tekutin při popálení či průjmu, močovými kameny, po krvácení). Bohužel asi 50% lidí s tímto typem selhání umírá, což je ale dáno spíše příčinou než samotným selháním. U zbytku dochází ke snížené funkci ledvin, pouze u malé části je selhání trvalé.

Druhým typem je chronické selhání, kdy se tato nemoc projevuje postupně a mnohem pomaleji, ale s obdobnými příznaky. Většinou se zjistí až později, kdy funkce ledvin poklesne až na 35-40 % původní hodnoty a trvá až do konce života. Často končí dialyzační léčbou nebo transplantací tohoto orgánu.

Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění patří vysoký krevní tlak (příčinou asi z 1/4), cukrovka (1/3), nadužívání léků proti bolesti nebo různá onemocnění srdce a ledvin (např. porucha prokrvení, atd.), uzávěry a infekce močových cest (např. močové kameny), záněty ledvin neinfekčního původu a dědičná onemocnění.

Zde je několik rad, které by vám měly být nápomocny v prevenci proti tomuto závažnému onemocnění:

1.) Změňte své stravovací návyky (omezte příjem bílkovin a soli)

2.) V případě cukrovky snižte hladinu cukru v krvi (viz „Diabetes mellitus“)

3.) V případě vysokého krevního tlaku se ho snažte snížit (viz „Hypertenze“)

4.) Dbejte na zdravý životní styl (snižte svou tělesnou hmotnost v případě obezity a dodržujte pravidelný pohybový režim)

5.) V případě vysokého cholesterolu ho snižte (viz „Dyslipidemie“)

6.) Neužívejte zbytečně žádné léky, obzvláště ne analgetika a ostatní léky proti bolesti

7.) Dodržujte pitný režim (2-3 litry denně, při zvýšeném pocení či v létě ještě více)
 
Index průvodce » Chronická onemocnění
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team