[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
ŠOK - průběh, příčiny, protišoková opatření
Index průvodce » Základní první pomoc
ŠOK

Šok je obrannou reakcí organismu na nedostatek kyslíku a není-li vhodně ošetřen, končí nevyhnutelně smrtí. Provází téměř všechna vážnější poranění a jakákoli větší bolest je podpůrnou složkou rozvoje šoku. Šok nesmíme nikdy podceňovat, protože protišoková opatření jsou účinná pouze v jeho úvodních fázích.

Tělo postiženého reaguje na sníženou dodávku kyslíku, tkáně trpí nedostatkem kyslíku a živin. Nejčastější příčinou je velká ztráta krve. Tělo potřebuje kyslík pro činnost mozku a srdce, v průběhu šoku tělo pracuje na tzv. „kyslíkový dluh“. Dluhy se ale musí splácet. V tomto případě je cena příliš vysoká. Když se naučíte protišoková opatření provádět jako prevenci, předejdete spoustě komplikací…

PRŮBĚH ŠOKU

1. fáze (latentní) – po poskytnutí první pomoci možné zlepšení stavu
Příznaky: neklid, úzkost, zmatenost, hysterie, bledé a studené končetiny, lepkavý studený pot, zrychlený tep, špatně hmatný na okrajových částech těla, udává bolest, zimnici, chlad
Příčiny: centralizace krve do životně důležitých orgánů na úkor ostatních životních funkcí, stažení periferních cév, zrychlená srdeční akce

2. fáze (dekompenzační) – po poskytnutí první pomoci docílíme jen stabilizace, v pokročilém šoku i přes poskytnutou pomoc zhoršování stavu
Příznaky: netečnost, desorientace, bolest ustupuje, velká žízeň, cyanosa, pot po celém těle, tep na periferiích nehmatný, zvracení, bezvědomí, smrt
Příčiny: zhroucení přirozené obranné reakce organismu, výrazný pokles krevního tlaku, selhávání životních funkcí

PŘÍČINY VZNIKU ŠOKU

Dehydratační šok - velká ztráta tělesné tekutiny (20-30%) - masivní krvácení, rozsáhlé popáleniny II. st. (puchýře – plazma) od 10% povrchu těla výše (10%=0,5l plazmy), prudké průjmy a zvracení
Distribuční šok - roztažení cévního systému, vzniká při otravě organismu (septický šok), při poranění míchy či při silné alergické reakci (anafylaktický šok)
Traumatický šok - kombinace zranění a velké psychické zátěže, podpůrná složka vzniku šoku je bolest
Kardiogenní šok - relativní snížení tělesné tekutiny v důsledku onemocnění srdce - infarkt myokardu, pohmoždění srdce, poruchy srdečního rytmu
Anafylaktický šok (!) - alergická reakce, při které tělo přehnaně reaguje na alergen

První pomoc:
- účelem první pomoci při šoku je podpořit organismus a zabránit rozvoji šoku
- technická a základní zdravotnická – odstranění příčin úrazu, život zachraňující úkony – VŽDY JAKO PRVNÍ
- cílem první pomoci je podpořit dodávku krve do životně důležitých orgánů

PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ = protišoková poloha, pravidlo 5T

Kdy se používají:
- vždy, máme-li podezření na možný rozvoj šoku
- pokud pacient projevuje známky rozvíjejícího se šoku

Proč se používají:
- podpoříte obranný mechanismus těla postiženého
- pacient se uklidní a jeho stav se může zlepšit
- protišoková poloha podporuje organismus v centralizaci krve k životně důležitým orgánům
- zabráníte tepelným ztrátám
- neošetřený šok může skončit smrtí pacienta

PROTIŠOKOVÁ POLOHA
Protišoková poloha vychází z předpokladu, že při šoku se tělo snaží centralizovat veškerou dostupnou krev k životně důležitým orgánům na úkor ostatních funkcí.
Smyslem protišokové polohy je proto podpořit organismus raněného v této centralizaci krve.
Nohy zvedneme 20- 30 cm nad podložku.
Lze využít terénu - položte postiženého hlavou dolů z kopce.

PRAVIDLO 5 T
Tišení bolesti = správné ošetření poranění, fixování zlomenin, chlazení popálenin…NEDÁVÁME TIŠÍCÍ LÉKY
Teplo = udržení tepelného komfortu (zima x léto) - nejlepší je využít izotermickou folii
Tekutiny = tlumení pocitu žízně (otírání vlhkým kapesníkem) nedáváme nic ústy - vyvoláme zvracení
Ticho = relativní klid, psychologické působení, uklidnění postiženého, nastalou situaci nenadhodnocujeme ale ani nepodhodnocujeme
Transport = nejlépe sanitkou, netransportujeme pacienta nikdy sami – možné zhoršení stavu, eventuelně smrtPOZOR na anafylaktický šok - ČASTÁ a NEBEZPEČNÁ varianta
Alergická reakce, při které tělo přehnaně reaguje na alergen. Jedná se o alergie na hmyzí bodnutí, alergii na lék podaný injekčně, nebo při potravinových alergiích. Postižený začne otékat, zužují se průdušky a člověk umírá na udušení a zástavu srdce. Vznikají otoky v místě bodnutí, celotělový otok je nejdříve vidět na víčkách, zarudlá horká kůže, svědění (na začátku reakce), dušnost a sípavé dýchání, mžitky před očima a ztráta vědomí.

První pomoc u anafylaktického šoku:
- volat okamžitě 155
- povolit postiženému oděv aby mohl dobře dýchat, pokud je při vědomí nechat sedět s oporou zad, v bezvědomí položit na záda
- pokud má laickou injekční stříkačku s adrenalinem – EpiPen, AnaPen - možné ji podat (alergici s prudkými reakcemi ji u sebe mají)

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » Základní první pomoc
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team