[Logo] Průvodce preventivní péčí ZP MV ČR
Vyberte téma, které Vás zajímá a o kterém se chcete dozvědět více
  [Search] Hledání   [Groups] Zpět na home page 
KRVÁCENÍ - zástava, typy krvácení, informace
Index průvodce » Základní první pomoc
KRVÁCENÍ

Zastavit krvácení je v první pomoci nejdůležitější úkon. Jestliže pacient krvácí, jedná se o život ohrožující stav a může do 1-2 minut vykrvácet! Postupujeme VŽDY co nejrychleji, i za cenu nedodržení sterility. Náhlá ztráta cca 1,5 l krve vyvolává šok, což znamená nutnost provést i protišoková opatření (budou rozebrána v následující kapitole).Rozlišujeme:
Vnější krvácení – viditelný proud krve, zakrvácený oděv, kaluž krve u postiženého
Vnitřní krvácení- lze vyvodit pouze z mechanismu úrazu a přidružených příznaků

VNĚJŠÍ KRVÁCENÍ
Rozlišujeme: tepenné (!), žilní, vlásečnicové + smíšené, krvácení z přirozených tělesných otvorů

Tepenné krvácení je v první pomoci nejzávažnější stav. V případě poranění tepny pacient ztrácí rychle značné množství krve, následuje šokový stav a selhání životních funkcí a to vše do dvou minut od vzniku zranění. Tepenné krvácení proto vždy ošetřujeme jako první, bez ohledu na ostatní životní funkce.
Příznaky: krev má jasně červenou barvu (je okysličená), pod tlakem vystřikuje (při poranění hluboce uložené tepny může vytékat, VŽDY je patrná pulzace krve)
Příčiny: nejčastěji rány, mnohočetná poranění, otevřené zlomeniny – dochází k protětí tepny
Komplikace: u velkých tepen (stehenní, pažní, krkavice) lze vykrvácet za 60-90s, nutný okamžitý zásah
Zástava tepenného krvácení

1. Tlakem prstů přímo v ráně
Jediný možný způsob zástavy např. u krvácení z krkavice. Máme-li možnost a čas (toho moc není), je vhodné si pro lepší těsnost obalit prsty kapesníkem či tričkem. Pamatujte si, že při tomto způsobu ošetření musíte tlak prstů v ráně držet až do příjezdu záchranné služby, v některých případech až do nemocnice. Máte-li na místě více lidí, můžete tento způsob ošetření delegovat na někoho jiného.

2. Přiložíme tlakový obvaz
Lze použít hotový tlakový obvaz zakoupený v lékárně, nebo ho vytvořit pomocí obyčejných obvazů:
- Přiložíme sterilní krytí
- Prvním obvazem částečně obvážeme ránu.
- Přiložíme druhý nerozmotaný obvaz přímo na ránu (tím vytvoříme tlakovou vrstvu).
- Dokončíme obvazování rány přes tlakovou vrstvu.
- Pokud krev nadále prosakuje, přiložíme další tlakovou vrstvu (nerozmotaný obvaz) a opět obvážeme. Takto můžeme použít maximálně 3 tlakové vrstvy (3 obvazy).

Tlakový obvaz použijeme při krvácení na končetinách nebo v naprosté většině žilního krvácení.
Přikládáme jej na zvednutou poraněnou končetinu.
Po přiložení tlakového obvazu musí být hmatný periferní puls.
Chlazení a znehybnění končetiny napomáhá zastavit krvácení a působí proti bolesti.3. Použijeme zaškrcovadlo (škrtidlo) - je to velmi bolestivý a nebezpečný zákrok, pamatujte na to!
Použijeme ho tedy pouze v těchto případech:
- amputace s masivním krvácením
- otevřená zlomenina či cizí těleso v ráně s masivním krvácením
- prosakuje-li třetí vrstva tlakového obvazu
- crush syndrom (následek masivního zhmoždění nebo dlouhodobého stlačení měkkých tkání)
Pamatujte si, že škrtidlo se používá pouze na stehno a na paži, nikdy jej nepřikládáme na holou kůži, nebudeme jej povolovat a napíšeme přesný čas zaškrcení (na škrtidlo či na čelo postiženého). Na rozdíl od tlakového obvazu škrtidlo musí zaškrtit celý oběh v dané končetině (zaškrcená končetina je studená, bledá, není hmatný periferní puls).
Před samotným ošetřením pacienta položte, končetinu je nutné zvednout a ošetřovat zvednutou. Po přiložení škrtidla je nutné končetinu chladit a znehybnit (ruka do trička, nohy svázat k sobě).


Žilní krvácení je nejčastější a doprovází většinu otevřených poranění. Není tak nebezpečné jako tepenné, ale jakákoli větší ztráta krve znamená rozvoj šoku a tím zhoršení zdravotního stavu postiženého.
Příznaky: krev je tmavá (odkysličená), z rány většinou volně vytéká, při poranění dolních končetin může rovnoměrně stříkat z rány (na rozdíl od tepenného krvácení nepulsuje)
Příčiny: povrchní řezné, tržně zhmožděné rány, hluboké odřeniny – poranění povrchových cév a žil
První pomoc: v tomto případě jednoduchá, na ránu přiložíme tlakový obvaz (stejný postup jako u tepenného krvácení)

Vlásečnicové a smíšené krvácení provází všechny dětské karamboly, říznutí či drobné ranky. Pro první pomoc podružné, nehrozí bezprostřední ohrožení života ani prudké zhoršení stavu pacienta.
Příznaky: drobné oděrky, ranky, povrchová zranění, odřeniny
První pomoc: předcházíme riziku infekce – desinfekce, dostatečné je přiložení tlakového obvazu či sterilní krytí v případě vlásečnicového krvácení, u odřenin je potřeba ránu vymýt vodou a vyčistit kartáčkem

Krvácení z přirozených tělesných otvorů nebývá nebezpečné. Nejčastěji se setkáme s krvácením z nosu a ucha. Nemusíte vždy volat sanitku (není-li pacient v bezvědomí), zajistěte transport na odborné vyšetření.

Krvácení z nosu (při dlouhotrvajícím krvácení vyhledáme odbornou pomoc ORL (ušní, nosní, krční))
První pomoc: stavíme pevným stiskem kořene nosu (min. 5min) při předkloněné hlavě, lze přikládat studené obklady na čelo a zátylí, NETAMPONUJEME

Krvácení z ucha (ze zvukovodu)
JASNÁ KREV - poranění zvukovodu a mechanické poškození ucha, pacient je při vědomí
NEVÝRAZNÉ KRVÁCENÍ s přídavkem mozkomíšního moku - zlomenina spodiny lebeční (často přítomno bezvědomí)
První pomoc: při stavu bezvědomí - položíme na bok na stranu, ze které krvácí a zakloníme hlavu (zotavovací poloha), při vědomí - obvaz na ucho

Krvácení z úst
První pomoc: při krvácení z měkkého patra, jazyka a nosohltanu tiskneme tlakový bod na krkavici (místo, kde na krku cítíme tep postiženého), při vylomení zubu necháme skousnout tampon

VNITŘNÍ KRVÁCENÍ

Není přítomen žádný viditelný proud krve, usuzujeme tedy na toto zranění pouze z mechanismu úrazu a z přidružených příznaků. Při současném rozvoji šoku je vysoká pravděpodobnost vnitřního krvácení (pacient má zrychlený tep, na periferiích špatně hmatný a nitkovitý, je bledý, zpocený studeným, lepkavý potem po celém těle, je mu zima a má žízeň). V rámci první pomoci je vždy velmi těžké toto zranění správně poznat a diagnostikovat.

Rozlišujeme:
Krvácení do dutiny břišní - příznaky: úlevová poloha na boku, zvracení
Krvácení do dutiny hrudní - příznaky: dušnost, cyanosa (promodrávání těla v důsledku nedostatku kyslíku), omezení dýchacích pohybů
Krvácení do dutiny lební - příznaky: bezvědomí
Krvácení do měkkých tkání - hrozí hlavně u zlomenin (do svalové vrstvy), příznaky: deformace, otok

První pomoc:
- protišoková opatření
- voláme rychlou záchrannou pomoc - sanitku - informujeme, že jde o vnitřní krvácení
- zraněného neopouštíme
- průběžně kontrolujeme základní životní funkce (dech, tep) a stav vědomí

Pro ZP MV ČR zpracovala Libuše Terezie Vojtová, lektorka první pomoci
 
Index průvodce » Základní první pomoc
Přejít na:   
ZP MV ČR - váš partner v preventivní péči
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team