Přehled smluvních lázeňských zařízení a ozdravoven v roce 2009

1. Seznam lázeňských zařízení v ČR

Název

Místo

Region (kraj)

Anenské slatinné lázně

Bělohrad

Hradec Králové

Lázně Bechyně s.r.o

Bechyně

Č. Budějovice

Lázně FELICITAS s.r.o.-Orfeus Poděbrady, Jupiter Bechyně

Praha

 

Státní léčebné lázně Bludov

Bludov

Šumperk (Olomouc)

Léčebné lázně Bohdaneč

Bohdaneč

Pardubice (Hr.Kr.)

Lázně Darkov, a.s.

Darkov

Ostrava

Schroth s.r.o. Dolní Lipová

Dolní Lipová

Olomouc

Lázně Františkovy Lázně a.s

Františkovy Lázně

Plzeň

Lázně Hodonín

Hodonín

Brno

Léčebné lázně Jáchymov a.s

Jáchymov

Plzeň

Jánské Lázně s.p.

Jánské Lázně

Hradec Králové

Priessnitzovy léčebné lázně

Jeseník

Olomouc

Karlova Studánka

Karlova Studánka

Plzeň

Bohemia lázně a.s

 Karlovy Vary

Plzeň

Lázeňská léčebna Mánes

Karlovy Vary

Plzeň

Jodové sanatoria Klimkovice a.s.

Klimkovice

Ostrava

Konstantinovy Lázně a.s.

Konstantinovy Lázně

Plzeň

Lázně Kundratice

Kundratice

Liberec (Ústí n.L.)

Dětská LL Kynžvart

Kynžvart

Plzeň

Lázně Kostelec u Zlína

Zlín

Olomouc

Lázně Libverda a.s.

Libverda

Ústí n.L.

Lázně Luhačovice

Luhačovice

Olomouc

Sanatorium Miramare, s.r.o.

Luhačovice

Olomouc

Lázeňský dům NIVA I. a II

Luhačovice

Olomouc

VIOLA (Lázeňský dům Praha)

Luhačovice

Olomouc

Mariánské lázně a.s.

Mariánské Lázně

Plzeň

Lázeňské sanatorium ROYAL a.s

Mariánské Lázně

Plzeň

Lázně Mšené a.s.

Mšené

Praha

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves

Ostrožská N.V.

Brno

Lázně Poděbrady a.s

Poděbrady

Praha

Léčebna Dr.L.Filipa

Poděbrady

Praha

Lázně Slatinice, a.s.

Slatinice

Olomouc

Teplice nad Bečvou, a.s.

Teplice nad B

Olomouc

Teplice v Čechách, a.s.

Teplice v Čechách

Ústí n.L.

Lázně Aurora, s.r.o.

Třeboň

Č. Budějovice

Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.

Třeboň

Č. Budějovice

Slatinné lázně Toušeň

Toušeň

Praha

Lázně Velichovky, a.s.

Velichovky

Hradec Králové

Lázně Velké Losiny

Velké Losiny

Olomouc

Lázně Hotel Vráž s.r.o.

Vráž u Písku

Č. Budějovice

Lázeňské léčebné ústavy MV

Praha

Praha

Vojenská lázeňská a rekreační  zařízení

Praha

Praha

ELWA SPA, s.r.o.

Karlovy Vary

 

2. Slovenské lázně

Bardějovské kúpele, a.s.

Lázně Lučivná, a.s.

Kúpele Nový Smokovec, a.s.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. včetně PLK Smrdáky

Kúpele Trenčianské Teplice

Rajecké Teplice

Tatrasan, Nový Smokovec

3. Dětské ozdravovny v ČR

Sanatorium Javorník

Bílá Voda - Harrachov

SOL Trutnov

Křetín

Mladeč

Radostín

Lázeňská péče

1. Za jakých podmínek lze poskytnout komplexní lázeňskou péči?

§ 33, odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.

Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci.Pojištěnce předvolá k lázeňské péči zařízení lázeňské péče.Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu,případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zařízení lázeňské péče přímo ze zařízení ústavní péče.V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu.Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

2. Za jakých podmínek lze poskytnout příspěvkovou lázeňskou péči?

§ 33, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou péči. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

3. Jak je to s dopravou do lázní?

§ 36 zákona č. 48/1997 Sb.

Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce na území České republiky do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a v rámci smluvního zdravotnického zařízení, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí dopravu pojištěnce, i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu, jako dopravu pojištěnce.

4. Za jakých podmínek mi ZP MV ČR uhradí 1-lůžkový pokoj?

Zásadně musí být schváleno revizním lékařem příslušné pobočky, u některých lázní to ovšem není třeba, u některých lázní nehradíme 1-lůžkové pokoje vůbec nebo je nemají, je to konkrétně uvedeno v cenovém ujednání s příslušnými lázněmi.

5. Jak mám postupovat, pokud chci jet do lázní?

§ 33, odst. 1 a 2 zákona č. 48/1997 Sb.

Lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou péči) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č.58/1997 Sb., která je k dispozici u každého lékaře či ve zdravotní pojišťovně.

Pacient může chtít pouze jako samoplátce, protože léčba hrazená zdravotní pojišťovnou (ať už komplexní nebo příspěvková) je součástí léčebného procesu a je třeba pro splnit podmínky v souladu s platnou legislativou. Nárok na lázeňskou péči není již od roku 1966, kdy vstoupil v platnost zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, kde se  v § 19, odst. 1 uvádí, že lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav ji vyžaduje.

6. Jak je to s péčí v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách?

§ 34 zákona č. 48/1997 Sb.

 (1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z nemocnice do odborné dětské léčebny.

 (2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě v lázeňských léčebnách, rozhoduje o vhodnosti léčby v lázeňském zařízení či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

 (3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.